بودجه هزار میلیاردی مجلس در مجلس

به گزارش مجله نازلارا، همان مجلسی که نمایندگانش در سرلیست دریافت واکسن آنفلوانزا بودند و بعضی از آن ها ماشین های پیش کشی خودروسازان را به دلیل شاسی بلند نبودن قبول نداشتند، قرار است در بودجه 1400، 118 میلیارد تومان اعتبارات رفاهی دریافت نمایند.

بودجه هزار میلیاردی مجلس در مجلس

به گزارش شرق؛ به لطف جدولی که برای نخستین بار در بودجه 1400 منتشر شده و نشان می دهد که اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی چگونه خرج می گردد، به اعداد جالبی در زمینه رفاهیات دستگاه قانون گذار کشور می توان رسید. درشت ترین عدد مربوط به مجلس است و شورای نگهبان هم سال آینده 13 میلیارد تومان صرف رفاهیات خود خواهد نمود.

منتظریم عملکرد مجلس انقلابی را در آنالیز لایحه بودجه 1400 ببینیم، زیرا مجلس های قبلی که همیشه دم از بودجه انقباضی می زدند و دستگاه های اجرائی را ترغیب به استفاده از بودجه انقباضی می کردند، وقتی نوبت به معین سهم خودشان از کیک بودجه می رسید، کوشش می کردند سهم خود از کیک بودجه را چاق تر نمایند.

بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش هایی که مجلس در زمان تصویب بودجه به اعتبارات خود و شورای نگهبان می داد، معترض بودند. آنالیز لوایح بودجه هم نشان می دهد که آن کارشناسان پربیراه نمی گفتند. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم آیا مجلسی که هزاران طرح معیشتی روی میز دارد که بسیاری از آن ها قابلیت اجرائی ندارد، وقتی نوبت به تصویب بودجه و رفاهیات خودش می رسد، چگونه عمل خواهد نمود.

در لابه لای بحث ها و حرف و حدیث ها درباره لایحه بودجه 1400، تحقق و عدم تحقق ردیف هایی که دولت در این بودجه پیش بینی نموده است، به سراغ ردیفی با عنوان فصل قانون گذاری رفتیم تا ببینیم خانه ملت در گذشته چه عددی از منابع کشور را برای خود تخصیص داده و در بودجه 1400 برآوردی که دولت برای افزایش بودجه مجلس و شورای نگهبان در نظر گرفته، چقدر است و آیا همین رقم به تصویب مجلس می رسد یا نه.

جدول شماره 6 کلیات لایحه بودجه 1400، ردیفی به عنوان فصل قانون گذاری دارد. ردیفی که نشان می دهد مجلس و شورای نگهبان در گذشته چه میزان بودجه گرفته اند و در سال آینده دولت چه عددی برای آن ها پیش بینی نموده است. آن طور که در ردیف فصل قانون گذاری آمده است، عملکرد اعتبارات هزینه ای مجموعه قانون گذاری کشور در سال 98، 622 میلیاردو 717 میلیون تومان بوده که این رقم در سال 99 به 827 میلیارد تومان می رسد. یعنی اعتبارات هزینه ای دستگاه قانون گذاری ایران با رشد 33 درصدی در بودجه روبرو بوده است.

دولت در بودجه 1400، اعتبار هزینه ای 946 میلیاردو 130 میلیون تومان را در نظر گرفته است، اما نمی دانیم بودجه شورای نگهبان و مجلس در چکش کاری های خانه ملت دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. همان ردیف نشان می دهد که عملکرد سال 98 بودجه تملک دارایی دستگاه قانون گذاری در سال 98، 60 میلیاردو 960 میلیون تومان بوده است که این رقم در سال 99 به 132 میلیاردو 515 میلیون تومان می رسد. این یعنی بودجه تملک سرمایه ای در سال 99 نسبت به سال 98، حدود 117 درصد رشد یافته است.

بر اساس آنچه در این ردیف ذکر شده، دولت 946 میلیاردو 130 میلیون تومان برای دستگاه قانون گذاری در سال 1400 اعتبارات هزینه ای پیش بینی نموده است. این رقم نسبت به امسال، رشد حدودا 15 درصدی را تجربه خواهد نمود. اعتبارات تملک دارایی دستگاه قانون گذاری در بودجه 1400 نیز با درنظرگرفتن رشدی حدود شش درصد به رقم 140 میلیاردو 520 میلیون تومان اعلام شده است.

انتشار ریز اعتبارات هزینه ای برای نخستین بار

برای نخستین بار در تاریخ بودجه نویسی، جدولی تحت عنوان جدول اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی بر حسب فصول هزینه (هزینه های عمومی و متفرقه) منتشر شده است. این جدول نشان می دهد مبالغی که دستگاه های اجرائی بر اساس جدول هفت در ردیف هزینه ای دریافت می نمایند، چگونه هزینه خواهد شد.

بر اساس این جدول، شورای نگهبان کل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای خود را در بودجه 1400 به این نحو هزینه خواهد نمود. 59 میلیاردو 340 میلیون تومان صرف جبران خدمت کارکنان خواهد شد. 131 میلیاردو 182 میلیون تومان صرف استفاده از کالا و خدمات می گردد. 13 میلیارد تومان صرف رفاه و سه میلیاردو 400 میلیون تومان صرف سایر هزینه ها خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی 241 میلیارد تومان از اعتبارات هزینه ای را صرف جبران خدمت کارکنان می نماید. 249 میلیون تومان صرف دریافت کالا و خدمات، 15.5 میلیارد تومان صرف یاری های بلاعوض، 118 میلیارد تومان رفاه و 8.6 میلیارد تومان هم صرف سایر هزینه ها خواهد نمود.

خبرگزاری خانه ملت کل اعتبارات هزینه ای را صرف استفاده از کالا و خدمات می نماید. مرکز پژوهش های مجلس از کل اعتبار هزینه ای دریافت شده، 30 میلیارد تومان را صرف جبران خدمت کارکنان، حدود 73 میلیارد را صرف استفاده از کالا و خدمات، حدود 17 میلیارد تومان را برای رفاه و 885 میلیون تومان را برای سایر هزینه ها صرف خواهد نمود.

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 24 میلیارد تومان برای جبران خدمت کارکنان، 25 میلیارد برای استفاده از کالا و خدمات، 6.5 میلیارد تومان برای رفاه اجتماعی و 300 میلیون تومان سایر هزینه ها صرف می نماید. معاونت امور مجلس، 2.6 میلیارد تومان از اعتبارات هزینه ای را صرف استفاده از کالا و خدمات و 1.8 میلیارد تومان را صرف یاری های بلاعوض می نماید.

هزینه تعمیرات بیش از اعتبارات پژوهش

در بودجه 1400، شرایط هزینه کرد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرائی در پیوست شماره یک بودجه آمده است. بر اساس مفاد جدول شماره یک، در حالی که برای تعمیرات اساسی مرکز پژوهش های مجلس یک میلیاردو 800 میلیون تومان اعتبار در بودجه 1400 پیش بینی شده، برای طرح های پژوهشی این مرکز، 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

آنالیز جدول شماره یک نشان می دهد که امسال تعمیرات اساسی این مرکز یک میلیاردو 479 میلیون تومان اعتبار داشته در حالی که بودجه مصوب پژوهش های بازوی فکری مجلس، 435 میلیون تومان بوده است. همچنین نکته جالب توجه اینکه در لایحه بودجه، سال آغاز طرح های پژوهشی را سال 1390 اعلام نموده اند و سال 1405 را به عنوان سال پایانی برای این ردیف در نظر گرفته اند. برنامه تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات خود مجلس که از سال 82 آغاز شده، 41 میلیارد تومان اعتبار در سال 99 داشته و در بودجه 1400، 43 میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش بینی شده است.

مطالعه تملک و توسعه مجلس از سال 90 آغاز شده و سال پایانی آن 1401 در لایحه بودجه درج شده است، در سال 1400، 55 میلیارد تومان اعتبار برآوردشده دارد و امسال هم 53 میلیاردو 70 میلیون تومان منابع اقتصادی در اختیار داشته است. برنامه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر اساس برآورد بودجه 1400، 500 میلیون تومان اعتبار دارد و امسال 430 میلیون تومان اعتبار دریافت نموده است.

برنامه حمایت علمی و پژوهشی از مجلس بر اساس برآورد 1400، دو میلیاردو 300 میلیون و امسال یک میلیاردو 914 میلیون بوده است. تعمیرات اساسی کتابخانه حوزه و مرکز اسناد که سال آغاز آن 82 بوده، پایانی ندارد و بر اساس برآوردها، دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار در سال آینده دریافت خواهد نمود. این در حالی است که امسال نیز یک و نیم میلیارد تومان اعتبار داشته است. آنچه در این گزارش ذکر شد، بر مبنای جست وجوی در لابه لای ردیف ها و جداول بودجه ای به دست آمده و ممکن است بعضی اعداد و ارقام مرتبط با دستگاه قانون گذاری از قلم افتاده باشد.

منبع: فرارو
انتشار: 3 بهمن 1399 بروزرسانی: 3 بهمن 1399 گردآورنده: nazlara.ir شناسه مطلب: 826

به "بودجه هزار میلیاردی مجلس در مجلس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بودجه هزار میلیاردی مجلس در مجلس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید